محل تولد : نجف اباد

تاریخ تولد :2مرداد1337

محل شهادت:نزدیکی ارومیه

تاریخ شهادت:19 دی 1384

نحوه شهادت:سقوط هواپیمای فالکن

درجه : سردار

تمام این چیزایی که گفتم مهم نیست مهم اون چیزیه که میخوام اول به خودم بعد به شما دوستای گلم ثابت کنم

عجله نکنین باهام بیاین حلو قدم به قدم

فعلا یه نگا بندازین به حاجی تمام بزرگی روحش تو صورتش هویدا ست

یا علی