حاجی جونم اینجا کلی باهات درد دل کرده بودم که یهو همشون پاک شد میذارم به حساب اینکه درد دلم با تو فقط باید تو دلم باشه و بس

فقط اینو بگم بی تاب دیدنتم

 

فعلا نقطه چین تا بی نهایت